COVID

Maatregelen, updates, protocol van de sportzalen, covid safe ticket...

Veelgestelde vragen


Wat moet er gebeuren indien er een bevestiging is van een besmetting bij 1 van onze spelers door CoVid-19 ?


 • De persoon bij wie de besmetting is vastgesteld moet onmiddellijk de coach van het team inlichten
 • De persoon bij wie de besmetting is vastgesteld moet verplicht 14 dagen in quarantaine
 • De coach licht onmiddellijk de ouders en spelers van de ploeg in en het CoVid-19 team Basket@Sea in via Whatsapp.

Moet de ploeg in quarantaine ?


Alle ploeggenoten, coach en in geval er een wedstrijd werd gespeeld: assistent-coach, kine, scouter verplicht 14 dagen in quarantaine. Dit betekent onmiddellijk naar huis en daar alle nodige maatregelen nemen om een mogelijke besmetting niet door te geven aan je medebewoners.

Veelgestelde vragen


Wacht ik op telefoontje van het contact tracing team om me te laten testen ?


 • Neen, je neemt onmiddellijk contact op met je huisarts om een CoVid test af te nemen om te zien of je zelf positief bent.
 • Hij zal jou verder door het proces loodsen voor afname van de test en wat je moet doen bij een positieve test enerzijds of een hopelijk negatieve test anderzijds.

Wat als ik broers en zussen heb die ook basket spelen ?


 • Bij een besmette speler zullen ook de trainingen van de ploegen waarin een broer of zus zit, tijdelijk geannuleerd worden tot we het resultaat weten van de tests van alle familieleden.

Betekent een negatieve test dat de quarantaine stopt ?


Neen, het is normaal gezien is het zo dat een negatieve test de quarantaine NIET opheft!
De huisarts die alles opvolgt zal beslissen of er al dan niet een 2 de test wordt afgenomen en of op basis van het resultaat van die 2de test evalueren of de quarantaine vroeger beëindigd kan worden.

Bij wie kunnen we terecht met eventuele vragen ?


  • In eerste instantie kun je terecht bij de coach of afgevaardigden van de ploeg die jullie vragen doorstuurt naar de werkgroep B@S CoVid-19
  • De werkgroep zal uw vraag onmiddellijk behandelen en het antwoord aan de coach doorsturen.

Veelgestelde vragen


Wat moet er gebeuren indien een familielid van een speler besmet is ?


Voor het familielid dat dan aangesloten is bij Basket@Sea zouden volgende stappen moeten worden ondernomen:

 • Wees pro-actief en houd de speler weg van de training tot je het resultaat weet van de test van het ander familielid.
 • Als de test van het ander familielid negatief (niet detecteerbaar) is, kan de speler terug komen trainen, maar blijf je uiteraard waakzaam of hij/zij geen symptomen begint te vertonen.
 • Als de test van het familielid positief (detecteerbaar) is, moet de speler uiteraard in quarantaine, contacteert de huisarts en volgt de verdere richtlijnen.

Mag ik spelers meenemen in de wagen die niet tot mijn bubbel behoren ?


 • Ja dat mag, maar gedurende gans de rit mondmasker dragen en handhygiëne toepassen en proberen goed te ventileren.

Hoe kan ik te weten komen welke regels bij de tegenstander van toepassing zijn bij een uitwedstrijd ?


 • Via deze link kan je voor iedere ploeg de specifieke maatregelen in hun zaal raadplegen

Welke maatregelen de coach(es) - kine - scouter van een ploeg dienen te nemen als er een besmetting is binnen de ploeg ? • Voorzorgsmaatregelen zijn gevolgd om hoog risico contact te vermijden dan is testen en quarantaine NIET nodig,
 • Waakzaam blijven en als je symptomen zou krijgen wel huisarts contacteren dan pas quarantaine + testen

Veelgestelde vragen


Wat als iemand hoest, normale verkoudheid, geen koorts of andere symptomen ?


 • Op heden is het zeer moeilijk om nog te spreken van ‘een normale verkoudheid’

  Koorts hoeft dus niet aanwezig te zijn om te spreken van een mogelijk geval.

  Bij kinderen is enkel koorts al zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie.

  Wat kan een mogelijk geval zijn van COVID-19

  • is een persoon met minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest, dyspnoe (kortademigheid), thoracale pijn (pijn op de borst), acute anosmie of dysgeusie (plots niets meer kunnen ruiken of smaken)
  • OF minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak;
   koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis (neusloop), keelpijn, hoofdpijn, anorexie, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val
  • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

  Daarnaast wordt afgeraden (los van Covid) intensief te sporten als men ziek is.

Waarom moeten een besmet persoon niet 14 dagen in quarantaine terwijl de hoogrisico contacten (vb leden van het gezin, spelers & coach basketbalploeg) wel ?


 • Personen met Covid-19 zijn het meest besmettelijk de dagen voorafgaand en na het verschijnen van de symptomen. De positief geteste persoon kan gedurende een lange periode positief tekenen op de Covid-test.
 • Indien men symptoomvrij is kan de quarantaine vroeger stoppen, in sommige aanbevelingen zou 7 dagen dan voldoende zijn, weliswaar zijn we in de medische wereld daar nog niet helemaal zeker van. Asymptomatische personen (personen die de typische symptomen van Covid niet vertonen) kunnen ook het virus verspreiden.
 • Basketten is echter niet aangewezen tot de14 dagen om zijn omdat we dan opnieuw spreken van hoogrisico contacten.
 • Voor de mensen die niet in contact zijn geweest (hoogrisico contact) zitten we met een incubatietijd en houdt de huidige quarantaine inderdaad op dit moment 14 dagen in.

Covid Safe Ticket

Veelgestelde vragen


Waar kan ik het Co­vid Safe Tic­ket aan­vra­gen ?


Het CST gebruikt dezelfde QR-code als het Europees coronacertificaat. Deze codes zijn identiek. Er is dus geen aparte aanvraagmethode of -prodecure voor het CST. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen.


 1. Het CST/certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
 2. Personen zonder Belgische eID maar met BIS-nummer kunnen ook hun digitale sleutels activeren en aanmelden. Ook aanmelden via eIDAS (nieuwe Europese aanmeldmethode) is mogelijk voor personen zonder Belgische eID waarvan het thuisland aangesloten is bij eIDAS (momenteel gaat het over Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakije).
 3. Het CST/certificaat voor vaccinatie kun je op vraag per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd:
  Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar jouw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.

Wie komt in aan­mer­king voor een Co­vid Safe Tic­ket ?


Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 mogen zonder bijkomende controle het evenement betreden.
Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:
je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat:

 1. je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
  je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden
 2. je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen
 3. je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

.

Werkgroep Basket@Sea CoVid-19

01.

De werkgroep werd opgericht om korter op de bal te spelen bij het toenemend aantal besmette spelers bij Basket@Sea


02.

Het doel van de werkgroep is duidelijkheid scheppen in de regelgeving mbt CoVid en het opvolgen van de besmette spelers en hun ploeg


03.

Het doel is ook erop toezien dat de maatregelen worden opgevolgd om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te houden.


04.

De werkgroep bestaat uit de voorzitter B@S, een vertegenwoordigers van divisie Oostende en Gistel, een verpleger, een physical therapist lid van de medische staf Filou Oostende, een dokter en een lid de B@S communicatiecel.


Nog vragen? Contacteer de B@S Covid werkgroep