HOME

Pre-Season stages U12 - U16

Tijdens de maand augustus organiseert Basket@Sea terug een stage voor onze jeugdspelers.


Alhoewel deze stage vrijblijvend is, raden wij jullie toch sterk er aan deel te nemen. Onze ervaring leert immers dat dit een ideale opstap is na de lange periode zonder basketbal, vooral nu door COVID19.


  • Voor alle U12 spe(e)l(st)ers: op 24, 25, 26 en 27 augustus in de Koninklijke Stallingen
  • Voor alle U14 spe(e)l(st)ers: op 17, 18 , 19 en 20 augustus in Sporthal Marie-Thérèse Degryse , Schapenstraat in Oostende
  • Voor alle U16 spelers: op 10, 11, 12 en 13 augustus in Sporthal Marie-Thérèse Degryse , Schapenstraat in Oostende


De stages lopen telkens van 9u30 tot 12u30 en per speler wordt een kleine bijdrage gevraagd die ter plaatse cash te betalen is

  • Per losse halve dag 5 €
  • Indien je de volle 4 halve dagen volgt betaal je 18 € op de eerste dag


Inschrijvingen kunnen naar volgend emailadres verstuurd worden: deldaelemarc@gmail.com. Vermeld steeds je naam – voornaam en geboortejaar .

Basket@Sea
een nieuw basketverhaal aan de kust


De voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en rond Oostende. We stelden ons de essentiële vraag: hoe kunnen we een toekomstgericht en wendbaar Filou Oostende bouwen? Tegelijkertijd probeerden we grenzen te verleggen en een ruimere samenwerking met andere organisaties te zoeken en samen met hen één nieuwe basketfamilie te creëren.


Lees verder


Alle leden van het Basket@Sea bestuur hopen met gans ons hart dat jullie en jullie familie gespaard zijn gebleven van deze verschrikkelijke ziekte die ons nu al een tijdje belet onze favoriete sport te beoefenen.  We kunnen ons inbeelden dat het bij onze spelers en speelsters al verschrikkelijk moet kriebelen om nog eens een balletje te gooien.   Echter moeten we geduld hebben en het bestuur vraagt dan ook met aandrang om de COVID-19 maatregelen uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad, strikt op te volgen.  We zijn er van overtuigd dat dit de enigste manier is om zo vlug mogelijk aan basketballen toe te komen.

Uiteraard zijn jullie allen ook vol ongeduld aan het wachten op nieuws over de ploegindelingen naar volgend seizoen toe.  Wel er is goed nieuws.  Zelfs onder deze uitzonderlijke omstandigheden waarbij de COVID maatregelen een abrupt einde aan het huidige basketbalseizoen hebben gemaakt, waarbij ook de try-outs niet afgewerkt werden, zijn de leden van de sportieve cel toch in hun opdracht geslaagd.  We vragen jullie wel nog eventjes geduld uit te oefenen, uiterlijk tegen zondag mogen jullie een persoonlijke email van het Basket@Sea bestuur verwachten, waarin alle details en afspraken naar volgend seizoen zullen worden opgenomen .

Wat de toekomst zal brengen is voor het bestuur net als voor jullie nog zeer onduidelijk en we kunnen er ons nog niet over uitspreken.  Uiteenlopende berichten worden de media in gestuurd wat tot nog meer verwarring leidt.  Het bestuur blijft de situatie dag-op-dag opvolgen en van zodra er door de bevoegde instanties, zijnde Basketbal Vlaanderen of Belgische Basketbal Liga, een beslissing wordt genomen over de start van het volgend seizoen, zullen we jullie onmiddellijk op de hoogte brengen van de praktische uitwerking voor onze club naar trainingsuren en wedstrijden.

Alvast bedankt voor uw begrip en het vertrouwen in onze club,

Basket@Sea bestuur

DOWNLOAD


Op onze download pagina kan je allerlei handige documenten vinden. Zo bijvoorbeeld hoe het wedstrijdblad invullen, de 14/24 seconden,...


lees verder

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van

de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias

verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan lees verder

TEGEMOETKOMINGEN


Zowel de stad Oostende als Gistel hebben een aantal tegemoetkomingen ivm het lidgeld. Zo heeft Oostende de sportkans, en Gistel de sportcheque en vrijetijdspas.

Ook je mutualiteit komt geeeltelijk tegemoet in het lidgeld.


lees verder

Het bestuur van Basket@Sea heeft, in samenspraak met de sportieve cel, een nieuwe ‘Code of Conduct’ opgesteld - zeg maar het huisreglement van onze club.  Deze geldt voor alle spelers, ouders, supporters, coaches en ploeg-verantwoordelijken.


Deze gedragscode is géén sportieve bijbel, wel een verzameling van extra-sportieve basisregels hoe we (met elkaar) omgaan op en vooral naast het terrein en moet u als coach helpen om de spelers te begeleiden.


Download hier

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren