sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval?

AANGIFTE DOEN


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.
Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan:


  1. Download het Ethias aangifteformulier online of vraag een formulier aan je ploegverantwoordelijke

  2. Vul zelf het deel A2 tem A15 in (laat dus deel 1 open)

  3. Onderteken het formulier onderaan de pagina's 2 en 3

  4. Vraag de behandelende geneesheer om deel C volledig in te vullen en te ondertekenen

  5. Bezorg dan zo snel mogeliijk de aangifte aan de verantwoordelijke binnen de club. Dirt kan je eenvoudig doen door een scan of een foto te sturen naar verzekeringen@basketatsea.be

  6. Je krijgt dan van de club een bevestiging van ontvangst. En daarna ook van Ethias zelf dat Uw dossier opgestart is.
  7. U zal verder rechtstreeks geïnformeerd worden door Ethias ivm verder afwikkeling van Uw dossier


OPGEPAST


Om recht te hebben op een eventuele uitkering, dient uw aanvraag binnen de 8 dagen na een ongeval ingediend te worden. U heeft er dus alle belang bij om onmiddellijk na het ongeval de documenten direct in te (laten) vullen en te versturen via e-mail aan verzekeringen@basketatsea.be


Wacht niet tot het laatste ogenblik, de club moet immers ook de tijd hebben om uw

dossier te verwerken.

ZEER BELANGRIJK


Na de behandeling en eventuele revalidatie dient u door de behandelende geneesheer een ‘Attest van Genezing’ te laten ondertekenen.


Dit in te vullen attest zal u door Ethias worden bezorgd. Na ondertekening door de geneesheer, stuurt u het formulier onmiddellijk aan Ethias terug (Tip: neem een kopie voor uw eigen dossier). Het attest dient u absoluut in te dienen alvorens de trainingen en/of wedstrijden te hervatten, zo niet loopt de speler in kwestie het risico niet gedekt te zijn door de verzekering bij eventueel nieuw letsel en dus kan Ethias mogelijks een verdere tussenkomst weigeren!

Weekendblessure

Sportblessure opgelopen in het weekend?


Een snelle en accurate diagnosestelling is cruciaal.

Mail naar sportr@azdelta.be en op maandagochtend krijg je al respons voor een consult op maandag- of dinsdagavond bij één van onze sportartsen! 


Zo kunnen we een snelle diagnose stellen en een behandelplan opstellen.


Sport'R - Sportmedisch Centrum (AZ Delta)

ETHIAS AANGIFTEFORMULIER